Zgłoś projekt

W trybie ciągłym poszukujemy atrakcyjnych projektów inwestycyjnych. Nasze wsparcie to m.in. inwestycja kapitałowa, doradztwo w każdym aspekcie działania firmy, pomoc w komercjalizacji projektu, usługi prowadzenia biura, dostęp do bogatego know-how. Zapraszamy do złożenia wniosku poprzez poniższy formularz.

Gwarantujemy pełną poufność Państwa danych i zgłaszanego pomysłu.

Formularz zgłoszeniowy

Dane osobowe

Informacje o pomysłodawcy

Wpisz posiadane przez Ciebie doświadczenie oraz umiejętności, które mogę okazać się przydatne przy realizacji Twojego pomysłu.

Określ wysokość ewentualnego wkładu własnego oraz jego formę - gotówka, ruchomości, nieruchomości, know-how, inne.

Określ szacunkowo, ile pieniędzy potrzebujesz na rozwój projektu?

Informacje o projekcie

Scharakteryzuj swój pomysł, napisz, jak ma działać i dlaczego warto w niego zainwestować. Nie pisz elaboratów, kilka, maksymalnie kilkanaście zdań powinno wystarczyć.

Kto będzie korzystał z proponowanych przez Ciebie rozwiązań?

Jakie firmy na rynku dostarczają już rozwiązania podobne do Twoich?

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Dotacje na Innowacje.