Nasza oferta

AerFinance SE specjalizuje się w realizacji małych projektów inwestycyjnych o umiarkowanym ryzyku inwestycyjnym, charakteryzującym się rzeczywistą wartością dodaną przedsięwzięcia oraz przewidywalnymi strumieniami pieniężnymi. Jednocześnie rozpoznajemy nowe i niszowe obszary i metody działania, będąc awangardą nowych trendów biznesowych.

Poprzez swoją spółkę zależną (AerFinance Ventures sp. z o.o.) posiadającą status Instytucji Otoczenia Biznesu realizujemy usługi doradcze dla sektora MSP.

zgłoś projekt

Inkubator przedsiębiorczości

Spółka Aerfinance Ventures w trybie ciągłym prowadzi działania wspierające innowacyjne projekty inwestycyjne. Nasze wieloletnie doświadczenie biznesowe, szerokie kontakty rynkowe oraz znajomość rynków zagranicznych wspierają pomysłodawców oraz projekty, który przekonały nas do swojej koncepcji biznesowej.

Zgodnie z przyjętą polityką inwestycyjna fundusz może inwestować w kwocie nie wyższej niż 200 000 EUR (stanowiąc dla spółki pomoc de-minimis) obejmując nie mniej niż 25% i nie więcej niż 49,99% kapitału spółki. Fundusz oczekuje, iż wnioskodawcy przedstawią formułę biznesową opartą o innowacyjną koncepcję/produkt lub usługę.

Cechy idealnego projektu:

  • innowacyjny produkt, usługa, koncepcja biznesowa, która zagospodarowuje niszę i jest realną odpowiedzią na realny problem
  • zmotywowany i doświadczony zespół
  • działający produkt/usługa
  • wycenialny wkład własny wnioskodawców

Fundusz zabezpiecza swoje interesy poprzez uprzywilejowanie w głosach przypisanych do akcji/udziałów, preferencje przy podziale sumy likwidacyjnej oraz w inny sposób w zależności od charakterystyki projektu i wynegocjowanych ustaleń.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Dotacje na Innowacje.

Usługi doradcze

Wieloletnie doświadczenie w wielu krajach oraz sektorach zaowocowało uzyskaniem niecodziennego doświadczenia przez zespół AerFinance. Nasza oferta skierowana jest do Małych i Średnich przedsiębiorstw oraz Instytucji Otoczenia Biznesu i innych podmiotów, które przeznaczają zysk na cele statutowe.

Główne obszary specjalizacji:

  • finansowanie rozwoju i ekspansji
  • restrukturyzacje
  • pozyskiwanie finansowania (krajowe i zagraniczne)
  • reorganizacja wewnętrzna
  • wejście na rynki zagraniczne
  • poszukiwanie partnerów/inwestorów zagranicznych

AerFinance Ventures sp. z .o.o. jest wpisaną na listę Krajowego Systemu Usług. Celem stowarzyszenia jest świadczenie usług doradczych dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw.

Obecnie Spółka świadczy usługi doradcze współfinansowane w ramach działania 2.2.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

powrót do góry

Partnerstwo publiczno prywatne

Partnerstwo publiczno prywatne to formuła pozwalająca realizować zadania publiczne na bazie partnera publicznego (jednostki samorządu terytorialnego) wspólnie ze stroną prywatną. AerFinance SE, wspólnie ze spółką zależną (Mała Infrastruktura Energetyczne sp. z o.o.) realizuje niewielkie projekty inwestycyjne (do 1 mln EUR) na własny rachunek skierowane do jednostek samorządu terytorialnego.

powrót do góry

Wspieramy branże

IT, nowe technologie

energia odnawialna

lotnictwo

zdrowie

finanse

przemysł, usługi

Zgłoś projekt i uzyskaj wsparcie!

Gwarantujemy pełną poufność Państwa danych i zgłaszanego pomysłu.

zgłoś projekt

powrót do góry