Raporty giełdowe

Raporty EBI

2017-06-29
Wprowadzone zmiany Statutu podczas Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Aerfinance SE w dniu 29 czerwca 2017
2017-06-29
Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy
2017-06-01
Planowane zmiany Statutu podczas Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Aerfinance SE w dniu 29 czerwca 2017
2017-05-31
Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
2017-05-31
Raport Roczny
2017-05-08
Raport kwartalny za 1q2017
2017-03-09
Podpisanie umowy z biegłym rewidentem

zobacz archiwalne raporty

2016

2016-11-22
Raport kwartalny 3Q 2016 - uzupełnienie
2016-11-01
3Q16 Raport kwartalny
2016-08-01
Raport kwartalny 2q2016
2016-06-29
Protokół ze Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
2016-06-11
Raport Roczny 2015 - uzupełnienie
2016-06-10
Raport Roczny cz. 1
2016-06-10
Raport Roczny cz. 2
2016-06-03
Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
2016-05-13
Raport kwartalny 1Q2016
2016-05-09
Istotna informacja dotycząca spółki zależnej
2016-04-06
Sfinalizowanie transakcji zbycia udziałów przez spółkę zależną
2016-04-01
Rejestracja przekształcenia spółki zależnej
2016-03-25
Protokół z Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
2016-03-02
Zmiana ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
2016-02-26
Odstąpienie od umowy sprzedaży pakietu akcji
2016-02-26
Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
2016-02-22
Raport kwartalny 4Q 2015 - uzupełnienie
2016-02-17
Zbycie udziałów przez spółkę zależną
2016-02-01
Raport kwartalny 4Q2015
2016-01-21
Likwidacja spółki zależnej
2016-01-05
Daty przekazywania raportów kwartalnych w 2016

2015

2015-12-30
Przekształcenie spółki zależnej
2015-11-06
Częściowe wyjście z inwestycji
2015-11-02
Raport kwartalny 3Q2015
2015-10-24
Zmiana firmy podmiotu zależnego
2015-09-17
Zmiana adresu siedziby Emitenta
2015-08-04
Częściowe wyjście z inwestycji
2015-08-03
Raport kwartalny 2Q 2015 - uzupełnienie
2015-07-30
Raport kwartalny 2Q2015
2015-07-30
Likwidacja spółki portfelowej
2015-07-29
Korekta raportu bieżącego 17/2015
2015-07-29
Nominowanie Dyrektora Wykonawczego i Prezesa Rady Administrującej
2015-07-29
Zbycie udziałów przez spółkę zależną
2015-07-27
Uchwała o zmianie formy prawnej spółki zależnej
2015-07-25
Zmiana siedziby Emitenta
2015-07-09
Protokół z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
2015-06-29
Raport Roczny 2014
2015-06-24
Zwołanie Walnego Zgromadzenia Udziałowców
2015-06-16
Zmiana daty publikacji raportu rocznego za rok 2014
2015-05-28
Rejestracja nowej serii akcji w podmiocie zależnym
2015-05-28
Rozszerzenie przedmiotu działalności w spółce zależnej
2015-04-30
Raport kwartalny 1Q2015
2015-04-02
Protokół z Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
2015-03-09
Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
2015-02-04
Otrzymanie certyfikatu w sprawie przeniesienia siedziby Emitenta do Polski
2015-02-04
Podpisanie Listu Nominacyjnego
2015-02-02
Raport kwartalny 4q2014
2015-01-12
Korekta Raportu Bieżącego nr 1/2015
2015-01-08
Daty przekazywania raportów kwartalnych w 2015

2014

2014-12-30
Rejestracja podwyższenia kapitału
2014-12-30
Zawarcie umowy Lock up przez spółkę zależną
2014-12-22
Finalizacja transakcji sprzedaży pakietu akcji
2014-12-19
Sprzedaż pakietu akcji przez spółkę zależną
2014-12-15
Protokół z Nadzwyczajnych Walnych Zgromadzeń Akcjonariuszy
2014-12-11
Podwyższenie kapitału zakładowego przez spółkę zależną i objęcie udziałów
2014-11-24
Sprzedaż pakietu akcji przez spółkę zależną
2014-11-19
Powołanie spółki zależnej
2014-11-18
Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
2014-11-03
Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
2014-10-31
Raport kwartalny 3Q2014
2014-10-28
Rezygnacja z badania sprawozdań finansowych Emitenta
2014-10-08
Korekta Raportu Bieżącego nr 25/2014
2014-10-08
Nabycie nowych udziałów przez spółkę zależną
2014-09-17
Korekta raportu 23/2014
2014-09-11
Nabycie nowego podmiotu
2014-08-19
Likwidacja spółki zależnej
2014-07-31
Raport kwartalny 2Q2014
2014-07-18
Rejestracja zmiany formy prawnej
2014-07-09
Podpisanie Listu Intencyjnego
2014-06-25
Protokół z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
2014-06-23
Raport roczny 2013
2014-06-14
Zmiana terminu publikacji raportu rocznego za rok 2013
2014-06-04
Informacja nt WZA
2014-05-22
Istotna informacja dotycząca spółki zależnej
2014-05-22
Informacja o zawarciu kontraktu na usługi doradcze przez jednostkę zależną
2014-05-14
Raport kwartalny 1Q2014
2014-05-09
Notice Of General Meeting
2014-04-28
Zmiana terminu publikacji raportu kwartalnego za 1Q2014
2014-04-25
Strategia Rozwoju na lata 2014-2015
2014-01-31
Raport Kwartalny
2014-01-31
Uzyskanie zgody PARP na udział w ofercie prywatnej podmiotu zależnego
2014-01-31
Uzyskanie zgody PARP na wykonanie wejścia kapitałowego
2014-01-22
Informacja aktualizująca do raportu 40/2012
2014-01-16
Zawiązanie nowej spółki przez spółkę zależną
2014-01-14
Uzyskanie zgody PARP na wykonanie wejścia kapitałowego
2014-01-04
Podpisanie umowy o dofinansowanie projektu przez spółkę zależną
2014-01-02
Daty przekazywania raportów kwartalnych w 2014

2013

2013-12-10
Zawiązanie nowej spółki przez spółkę zależną
2013-11-14
Raport Kwartalny
2013-11-11
Uzyskanie zgody PARP na wykonanie wejścia kapitałowego
2013-10-31
Korekta raportu 42/2013
2013-10-31
Istotna informacja
2013-10-30
Uzyskanie zgody PARP na wykonanie wejścia kapitałowego
2013-09-25
Istotna informacja dotycząca spółki zależnej
2013-09-25
Zawiązanie nowej spółki przez Emitenta oraz spółkę zależną
2013-09-25
Zawiązanie nowej spółki przez Emitenta oraz spółkę zależną
2013-09-18
Zawiązanie nowej spółki przez Emitenta oraz spółkę zależną
2013-09-12
Istotna informacja dotycząca spółki zależnej
2013-09-03
Korekta raportu 34/2013
2013-09-03
Objęcie udziałów przez spółkę zależną
2013-08-28
Informacja dotycząca spółki zależnej
2013-08-14
Raport Kwartalny
2013-08-14
Raport Kwartalny
2013-08-02
Istotna informacja dotycząca spółki zależnej
2013-07-31
Naruszenie obowiązku informacyjnego
2013-07-30
Uzyskanie zgody PARP na wykonanie wejścia kapitałowego
2013-07-30
Uzyskanie zgody PARP na wykonanie wejścia kapitałowego
2013-07-26
Uzyskanie zgody PARP na wykonanie wejścia kapitałowego
2013-07-11
Zmiany w umowie spółki zawiązanej przez podmiot zależny
2013-07-02
Protokół z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
2013-07-01
Zawiązanie nowej spółki przez spółkę zależną
2013-06-17
Raport Roczny 2012
2013-06-17
Raport Kwartalny
2013-06-17
Zawiadomienie o Walnym Zgromadzeniu
2013-06-17
Zawiązanie nowej spółki przez Emitenta oraz spółkę zależną
2013-06-14
Zawiązanie nowej spółki przez Emitenta oraz spółkę zależną
2013-06-11
Ostatecznie rozliczenie transakcji zbycia udziałów
2013-05-28
Podniesienia kapitału zakładowego w spółce zależnej
2013-05-15
Raport Kwartalny
2013-04-30
Uzyskanie zgody PARP na wykonanie wejścia kapitałowego
2013-04-26
Zmiana roku księgowego emitenta
2013-03-27
Uzyskanie zgody PARP na wykonanie wejścia kapitałowego
2013-03-23
Zawiązanie nowej spółki przez spółkę zależną
2013-03-15
Raport Kwartalny
2013-03-14
Podwyższenie kapitału zakładowego w spółce zależne
2013-03-14
Zarejestrowanie akcji objętych przez spółkę zależną
2013-02-19
Zawiązanie nowej spółki przez spółkę zależną
2013-01-25
Spłata zobowiązania
2013-01-22
Istotna informacja dotycząca wykonania umowy zbycia udziałów
2013-01-07
Zwrot niewykorzystanych środków przez spółkę zależną
2013-01-06
Istotna informacja dotycząca wykonania umowy zbycia udziałów
2013-01-02
Daty przekazywania raportów kwartalnych w 2013
2013-01-02
Istotna informacja dotycząca spółki zależnej

2012

2012-12-31
Informacja dotycząca transakcji nabycia samolotu
2012-12-21
Zbycie udziałów w spółce zależnej
2012-12-21
Zbycie udziałów przez spółkę zależną
2012-12-17
Raport Kwartalny
2012-12-10
Odstąpienie od umowy zbycia udziałów
2012-11-21
Protokół z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
2012-10-31
Raport Roczny 2011/2012
2012-10-31
Zawiadomienie o Walnym Zgromadzeniu
2012-10-31
Uzyskanie zgody PARP do podniesienia kapitału w spółce zależnej
2012-10-30
Uzyskanie zgody PARP do wykonania wejścia kapitałowego
2012-10-29
Uzupełnienie raportu bieżącego 28/2012
2012-10-25
Zbycie udziałów w spółce zależnej
2012-10-15
Podpisanie umowy z biegłym rewidentem
2012-10-15
Wejście kapitałowe spółki zależnej
2012-10-01
Zmiana terminu publikacji raportu za rok obrotowy 2011/2012
2012-09-26
Rejestracja Sfery Finansów S.A.
2012-09-21
Zawiązanie nowej spółki przez AerFinance PLC i Spółkę Zależną
2012-09-21
Zawiązanie nowej spółki przez spółkę zależną
2012-09-19
Istotna informacja dotycząca spółki zależnej
2012-09-17
Raport Kwartalny
2012-08-13
Wejście kapitałowe przez spółkę zależną
2012-07-16
Istotna informacja dotycząca spółki zależnej
2012-07-11
Istotna informacja dotycząca spółki zależnej
2012-07-10
Istotna informacja dotycząca spółki zależnej
2012-07-09
Zbycie udziałów w spółce zależnej
2012-06-21
Zakup pakietu udziałów w jednostce powiązanej
2012-06-15
Rapart Kwartalny
2012-06-13
Zakup wierzytelności
2012-06-06
Istotna Informacja dotycząca spółki zależnej
2012-05-15
Wygaśniecie umowy z autoryzowanym doradcą
2012-05-04
Istotna informacja dotycząca spółki zależnej
2012-04-17
Istotna informacja dotycząca spółki zależnej
2012-03-15
Raport Kwartalny
2012-03-07
Podpisanie umowy o dotację przez spółkę zależną
2012-03-02
Istotna informacja dotycząca spółki zależnej
2012-02-28
Istotna informacja dotycząca AerTech SAS
2012-01-13
Podsumowanie sytuacji Grupy w wyniku przeprowadzonej serii audytów wewnętrznych w AerFinance PLC
2012-01-13
Korekta raportu kwartalnego za II kwartał roku obrotowego 2011/2012
2012-01-04
Daty przekazywania raportów kwartalnych w 2012

0

0000-00-00
Raport Roczny
0000-00-00
Daty przekazywania raportów kwartalnych w 2016
0000-00-00
Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Raporty ESPI

2017-06-29
Likwidacja spółki zależnej
2017-06-29
Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
2017-06-29
Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy
2017-06-26
Lista akcjonariuszy uprawnionych do udziału w WZA
2017-06-01
Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
2017-05-31
Istotna informacja dotycząca spółki zależnej
2017-05-09
Rejestracja połączenia spółek zależnych
2017-04-07
Zakup udziałów oraz zmiana nazwy spółki zależnej
2017-02-09
Protokół z Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
2017-02-09
Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% na NWZA

zobacz archiwalne raporty

2017

2017-02-03
Likwidacja spółki zależnej
2017-01-12
Daty przekazywania raportów kwartalnych w 2017
2017-01-12
Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
2017-01-09
Połączenie spółek zależnych

2016

2016-12-19
Objęcie udziałów przez spółki zależne
2016-11-28
Połączenie spółek zależnych
2016-10-18
Zmiana adresu Spółki
2016-10-07
Likwidacja spółki zależnej
2016-10-07
Połączenie spółek zależnych
2016-09-09
Połączenie spółek zależnych
2016-08-29
Połączenie spółek zależnych
2016-07-22
Istotna informacja dotycząca spółki zależnej
2016-07-20
Istotna informacja dotycząca spółki zależnej
2016-07-07
Istotna informacja dotycząca spółki zależnej
2016-06-29
Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% na ZWZA
2016-04-13
Korekta raportu ESPI nr 7/2016 - Zmiana stanu posiadania przez akcjonariusza
2016-04-13
Zmiana stanu posiadania przez akcjonariusza
2016-03-25
Informacja o transakcji osób mających dostęp do informacji poufnych
2016-03-25
Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% na NWZA
2016-03-25
Zmiana stanu posiadania przez akcjonariusza
2016-02-23
Zmiana stanu posiadania przez akcjonariusza
2016-01-18
Zmiana stanu posiadania przez akcjonariusza
2016-01-18
Informacja o transakcji osób mających dostęp do informacji poufnych

2015

2015-11-11
Zmiana stanu posiadania przez akcjonariusza
2015-11-11
Zmiana stanu posiadania przez akcjonariusza
2015-09-09
Zmiana Stanu Posiadania przez akcjonariusza
2015-09-09
Zmiana stanu posiadania przez akcjonariusza
2015-09-09
Zmiana stanu posiadania przez akcjonariusza
2015-09-09
Zmiana stanu posiadania przez akcjonariusza
2015-09-09
Zmiana stanu posiadania przez akcjonariusza
2015-09-09
zmiana stanu posiadania przez akcjonariusza
2015-09-09
zmiana stanu posiadania przez akcjonariusza
2015-09-09
zmiana stanu posiadania przez akcjonariusza
2015-09-09
Zmiana stanu posiadania przez akcjonariusza
2015-07-09
Lista akcjonariuszy posiadający co najmniej 5% na WZA
2015-05-06
Zmiana stanu posiadania przez akcjonariusza
2015-04-02
Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% na WZA

2014

2014-12-15
Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% na WZA
2014-10-30
Zwiększenie stanu posiadania
2014-06-25
Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % na WZA
2014-05-13
Ujawnienie stanu posiadania
2014-04-10
Ujawnienie stanu posiadania

2013

2013-08-19
Informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych
2013-07-15
Nabycie akcji
2013-07-02
Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % na WZA
2013-05-29
Informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych
2013-05-29
Informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych
2013-05-29
Zmiana stanu posiadania akcji
2013-05-29
Zmiana stanu posiadania akcji
2013-05-29
Uzupełnienie/korekta do raportu bieżącego ESPI 6/2013
2013-05-29
Korekta raportu bieżącego 3/2013
2013-01-02
Otrzymanie zawiadomienia w trybie art 160 Ustawy o obrocie Instrumentami Finansowymi

2012

2012-07-26
Zmiana stanu posiadania przez akcjonariusza

Władze spółki

Bartłomiej Herodecki, CEO

Pan Bartłomiej Herodecki jest absolwentem Szkoły Głównej Handlowej. Przez trzy lata pracował jako menadżer projektu dla firmy venture capital w obszarach finansów, lotnictwa, e-biznesu oraz nieruchomości. Posiada wieloletnie doświadczenie analityka finansowego w prywatnych inwestycjach kapitałowych. W 2008 roku dołączył do brytyjskiej spółki AerFinance jako jeden z prezesów oraz głównych udziałowców.

Dariusz Ilski, Dyrektor

Pan Dariusz Ilski ukończył studia na Wyższej Szkole Ubezpieczeń i Bankowości w Warszawie. Uzyskał dyplom MBA na University of North West w Nowym Jorku. Odbył liczne kursy specjalistyczne w tym m.in. w takich instytucjach jak: LIMRA International, Anthony Robbins Company, Tracy College International Polska czy Instytut Rozwoju Biznesu.

Inwestor, przedsiębiorca, ekspert w dziedzinie strategii sprzedaży usług finansowych.

zobacz pełen życiorys

Karierę rozpoczął w latach 90-tych, piastując funkcję menedżera austriackiej firmy doradztwa finansowego, następnie członkiem zarządu firmy o podobnym profilu. Odbył szereg specjalistycznych szkoleń z zakresu sprzedaży i marketingu, głównie za granicą, co w połączeniu z praktyką na polskim, w owym czasie pionierskim rynku, doprowadziło do stworzenia w 1993 r. własnej firmy pośrednictwa ubezpieczeniowego Life z siedzibą główną we Wrocławiu. Jako jej współwłaściciel i szef sprzedaży wraz ze swoim partnerem zbudował w ciągu kilku lat największą w kraju sieć dystrybucji zatrudniającą ponad 2 tysiące agentów skupionych w 25 oddziałach w całej Polsce. W tym okresie pośredniczył w sprzedaży 350 tysięcy polis na życie, uzyskując tym samym 7% udziału w całym rynku ubezpieczeń na życie w Polsce.

W roku 1999 podjął decyzję o sprzedaży firmy grupie Commercial Union Polska, a po jej sfinalizowaniu rozpoczął działalność inwestycyjną na rynkach finansowych. Obecnie Prezes Zarządu własnej firmy o profilu doradczo-inwestycyjnym, która uczestniczyła lub uczestniczy w takich przedsięwzięciach jak AerFinance PLC, Sprint Air S.A. Inwestycje.pl S.A., Secus Holding S.A.. Równie istotnym filarem działalności Dariusza Ilskiego jest trwająca od 1997 roku działalność w branży nieruchomości pod nazwą Delta Property, poprzez którą zarządza trzema obiektami apartamentowymi, obiektem biurowym oraz różnymi inwestycjami ulokowanymi na obszarze całego kraju.

Struktura Akcjonariatu stan na 06.07.2017

Akcjonariusz Liczba akcji Udział %
Monaco Invest sp. z o.o. 2 772 576 * 30,4% *
Dariusz Ilski 1 088 646 11,9%
Marek Gajewski, Barbara Lech-Gajewska 912 977 10,0%
Barbara Łukawska, Stanisław Łukawski 611 159 6,7%
Pozostali 3 743 701 41,0%
Razem 9 129 059 * 100,0% *

* z czego 1 399 998 sztuk stanowią akcje niezdematerializowane (w formie certyfikatu) stanowiące 15,34% kapitału spółki i uprawniające do 15,34% głosów na Walnym Zgromadzeniu.