Kilka słów o spółce...

Wspieramy pasję, kreatywność, odwagę i konsekwencję w działaniu naszych partnerów.

AerFinance SE jest spółką holdingową realizującą projekty typu start-up / early stage / M&A / project finance. Poprzez wzrost wartości realizowanych projektów uzyskujemy atrakcyjne stopy zwrotu a także tworzymy przedsięwzięcia o istotnej wartości dodanej dla naszych akcjonariuszy.

Przedstaw nam swój pomysł i sfinansuj go z naszą pomocą.

Wspieramy branże

IT, nowe technologie

energia odnawialna

lotnictwo

zdrowie

finanse

przemysł, usługi

Kogo poszukujemy?

AerFinance SE specjalizuje się w realizacji małych projektów inwestycyjnych o umiarkowanym ryzyku inwestycyjnym, charakteryzującym się rzeczywistą wartością dodaną przedsięwzięcia oraz przewidywalnymi strumieniami pieniężnymi.

Szukamy zarówno początkujących przedsiębiorców, jak i tych, którzy już mają swoją firmę i szukają efektywnej drogi do zbudowania potężnego, zyskownego przedsiębiorstwa.

zgłoś projekt

powrót do góry

Ogłoszenia i aktualności

Dofinansowanie z UE w latach 2011-2014 dla AerFinance Ventures

W latach 2011-2014 AerFinance Ventures sp. z o.o. realizował projekt pod nazwą “Inicjowanie innowacyjnych przedsięwzięć gospodarczych B2B w sektorze IT” w ramach działania 3.1 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Projekt współfinansowany był z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i przewidywał dofinansowanie 12 nowych projektów biznesowych w kwocie nie wyższej niż 200 000 EUR poprzez objęcie udziałów/akcji tychże podmiotów.

zobacz poprzednie ogłoszenia

AerFinance Ventures realizuje nowy projekt systemowy

W 2014 roku AerFinance Ventures sp. z o.o. realizuje nowy projekt systemowy współfinansowany w ramach działania 2.2.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt polega na świadczeniu usług doradczych dla mikro i małych przedsiębiorstw w obszarze IT.

Zgłoś projekt i uzyskaj wsparcie!

Gwarantujemy pełną poufność Państwa danych i zgłaszanego pomysłu.

zgłoś projekt

powrót do góry